Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
2017-08-23

Informacja o zakazie wstępu do lasu na terenie administrowanym przez Nadlesnictwo Jarocin.

Nadleśnictwo Jarocin informuje, że od 12 sierpnia 2017 r. na terenie Leśnictw Czeszewo, Rozmarynów, Sarnice, Spławik, Góra, Boguszyn, Małoszki, Murzynówko, Radliniec wprowadzony został zakaz wstępu do lasu w związku z wywrotami i złomami.
2017-08-22

Informacja o zakazie wstępu do lasu na terenie administrowanym przez N-ctwo Czerniejewo.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo wprowadza na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. z dniem dzisiejszym tj. 14.08.2017 r. do odwołania okresowy zakaz wstępu do lasów położonych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Czerniejewo.
Informacja o XXXIII Sesji Rady Gminy Dominowo.
2017-08-22

Informacja o XXXIII Sesji Rady Gminy Dominowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że: 30 sierpnia 2017 roku o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Dominowo.
Wyprawka szkolna 2017/2018.
2017-08-22

Wyprawka szkolna 2017/2018.

Rządowy program pomocy uczniom w 2017r.
"Wyprawka szkolna"
Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna". Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Program "Wyprawka szkolna" skierowany jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 312), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
1. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
2. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
lub do
4. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
– klasy II i III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),
– klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
– klasy I branżowej szkoły I stopnia,
– liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Wniosek o szacowanie szkód.
2017-08-17

Wniosek o szacowanie szkód.

W związku z wystąpieniem nawałnicy w dniu 11 sierpnia br. uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków ws. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.
2017-08-09

Obchody 97 Rocznicy Cudu nad Wisłą oraz Wojewódzkiego Święta Czynu Chłopskiego

Szczegółowy program obchodów 97 Rocznicy Cudu nad Wisłą oraz Wojewódzkiego Święta Czynu Chłopskiego
Ogłoszenie Wójta Gminy Dominowo
2017-08-09

Ogłoszenie Wójta Gminy Dominowo

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w przetargu ograniczonym dla mieszkańców zamieszkałych (na pobyt stały co najmniej od 01.07.br) w Gminie Dominowo lub rolników prowadzących gospodarstwo rolne na terenie Gminy Dominowo (co najmniej od 01.07.br) na cele rolnicze
-na okres od 3 października 2017 r. do 25 września 2020 r.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Gminy Dominowo.
2017-07-27

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Gminy Dominowo.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aneta Kicińska zamieszkała w Środzie Wielkopolskiej.
2017-07-14

Apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportem płodów rolnych oraz ich składowaniem w czasie tegorocznych żniw.

Szanowni Rolnicy
Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportem płodów rolnych oraz ich składowaniem w czasie tegorocznych żniw.
2017-07-13

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, przypomina o stosowaniu następujących zasad bioasekuracji.
2017-06-13

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku.

Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według poniższego harmonogramu od godz. 7:00 w dniu odbioru.
2017-05-16

,,Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018˝.

Program stypendiów pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Agencję Nieruchomości Rolnych w odpowiedzi na istotny problem społeczny jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach, a młodzieżą zamieszkującą duże aglomeracje miejskie.
Celem programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.
Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych, którego administratorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Adresatami Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzący z rodzin byłych pracowników ppgr. Od 2005 roku ze względów ustawowych Agencja nie finansuje już stypendiów, udziela jedynie wsparcia organizacyjnego w fazie pozyskiwania kandydatów do Programu, przyjmuje od potencjalnych kandydatów wnioski, a następnie przesyła je do Fundacji w Łodzi.
Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w ,,Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" Segment I A (wraz z załącznikami), który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl
2017-05-02

Służba przygotowawcza do zawodowej służby wojskowej.

Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych przeznaczona jest dla ochotników, także kobiet, którzy nigdy nie pełnili zawodowej służby wojskowej, a chcieliby w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym.
Wymagania: Wiek co najmniej 19 lat, obywatelstwo polskie, niekaralność, zdolność do czynnej służby wojskowej kat. ,,A", wykształcenie minimum gimnazjalne.
2016-12-19

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego w okresie od 6 stycznia 2017 r. 5 stycznia 2018 r.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI