Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Dominowo o konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy Dominowo.
2017-05-29

Ogłoszenie Wójta Gminy Dominowo o konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy Dominowo.

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.1666 ze zmianami) Wójt Gminy Dominowo ogłasza konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Dominowo.
2017-05-25

Informacja Koła Łowieckiego ,,SZARAK˝ nr 71.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 23.04.2017 r. Zarząd Koła Łowieckiego Nr 71 ,, Szarak " w Środzie Wlkp. uprzejmie informuję, że w sezonie łowieckim 2017/2018 planujemy przeprowadzić w niżej podanych obwodach i terminach następujące polowania.
Informacja o XXXI Sesji Rady Gminy Dominowo.
2017-05-24

Informacja o XXXI Sesji Rady Gminy Dominowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że: 30 maja 2017 roku o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Dominowo:
Informacja z otwarcia ofert na ,, Rozbudowę transportu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝ .
2017-05-22

Informacja z otwarcia ofert na ,, Rozbudowę transportu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝ .

Zamawiający, Gmina Dominowo reprezentowana przez Wójta Gminy Dominowo działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) informuje, że w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
2017-05-16

,,Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018˝.

Program stypendiów pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Agencję Nieruchomości Rolnych w odpowiedzi na istotny problem społeczny jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach, a młodzieżą zamieszkującą duże aglomeracje miejskie.
Celem programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.
Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych, którego administratorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Adresatami Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzący z rodzin byłych pracowników ppgr. Od 2005 roku ze względów ustawowych Agencja nie finansuje już stypendiów, udziela jedynie wsparcia organizacyjnego w fazie pozyskiwania kandydatów do Programu, przyjmuje od potencjalnych kandydatów wnioski, a następnie przesyła je do Fundacji w Łodzi.
Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w ,,Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" Segment I A (wraz z załącznikami), który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl
Ogłoszenie o przetargu na ,,Rozbudowę infrastruktury transportu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝.
2017-05-05

Ogłoszenie o przetargu na ,,Rozbudowę infrastruktury transportu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy zatok i przystanków postojowych oraz utwardzenie związane z rozbudową infrastruktury transportu publicznego w gminie Dominowo, wraz z wprowadzeniem oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie obejmuje wykonanie: 14 zatok autobusowych z peronami o łącznej dł. 733 mb, 21 przystanków postojowych z peronami o łącznej długości 36 mb, 3 miejsc do zawracania autobusów o łącznej dł. 36 mb, utwardzenie z kostki betonowej placu o powierzchni 1060 m2 , ustawienie 1 wiaty rowerowej oraz 25 wiat przystankowych.
2017-05-04

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.
Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

2017-05-02

Służba przygotowawcza do zawodowej służby wojskowej.

Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych przeznaczona jest dla ochotników, także kobiet, którzy nigdy nie pełnili zawodowej służby wojskowej, a chcieliby w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym.
Wymagania: Wiek co najmniej 19 lat, obywatelstwo polskie, niekaralność, zdolność do czynnej służby wojskowej kat. ,,A", wykształcenie minimum gimnazjalne.
2017-03-31

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego.


Szanowni Państwo!

Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych oraz czas im poświęcony zapewnia wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w kwietniu i maju br. na terenie gminy Dominowo, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).
Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku˝.
2017-03-30

Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku˝.

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że wnioski o udział w realizacji zadania: ,, Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku" można składać od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
2017-01-23

WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz (więcej informacji na plakacie).
2017-01-16

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gminy Dominowo w roku 2017.

harmonogram  
Informacja o realizacji zadania pn.: ,,Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat - kształtowanie zachowań  i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisjyną wśród mieszkańców Gminy Dominowo˝.
2016-12-22

Informacja o realizacji zadania pn.: ,,Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat - kształtowanie zachowań i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisjyną wśród mieszkańców Gminy Dominowo˝.


Zakończono realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą: "Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat- kształtowanie zachowań i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisyjną wśród mieszkańców Gminy Dominowo". Wniosek na powyższe przedsięwzięcie został złożony dnia 21.01.2016r., w dniu 16.03.2016r. wpłynęła jego korekta a informacje o pozytywnym rozstrzygnięciu wraz z kwotą przyznanego dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł Gmina Dominowo otrzymała dnia 24 listopada 2016 r. Projekt został w pełni zrealizowany, wraz ze złożonym wnioskiem. Tak jak zakładano do projektu zostały włączone szkoły funkcjonujące w Gminie Dominowo, mieszkańcy Gminy oraz mieszkańcy gmin sąsiadujących. Dzięki wspólnym działaniom przygotowano szereg konkursów, spotkań, lekcji badawczych o podłożu ekologicznym, których początek określono 05.09.2016r. a koniec 09.12.2016r.
2016-12-19

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego w okresie od 6 stycznia 2017 r. 5 stycznia 2018 r.
2016-12-06

Zakończono przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach otrzymanych dotacji z  Samorządu Województwa Wielkopolskiego o wartości 181 000 zł wykonano przebudowę 2 dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Rusiborek oraz Nowojewo-Karolewo, o łącznej długości 1,412 km.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI