Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
2016-10-25

Fotorelacja z ekologicznego  rajdu rowerowego ,,Niedziela bez samochodu˝ z dnia 16 października br.


2016-10-14

,,Afrykański pomór świń˝

informacja  
2016-09-29

Konkurs Fotograficzny ,,Przyroda mioim przyjacielem˝.

Urząd Gminy w Dominowie w związku z projektem ekologicznym ,,Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niska emisją za pan brat - kształtowanie zachowań oraz postaw zgodnych z etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisyjną wśród mieszkańców Gminy Dominowo'' współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym ,,Przyroda moim przyjacielem".
2016-09-16

Informacja w sprawie Procesu Certyfikacji Inicjatwy Klastrowych w Województwie Wielkopolskim.


Projekt informacji

Proces Certyfikacji Inicjatyw Klastrowych w Województwie Wielkopolskim

Zapraszamy funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału
w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl.

Nabór wniosków trwa do końca grudnia br. Zachęcamy Państwa do udziału.

Organizatorem działania jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Do dyspozycji pozostaje Biuro Organizatora znajdujące się w Departamencie Gospodarki: tel.: 61 626 62 40, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl

Regulamin Procesu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.iw.org.pl
2016-09-16

II Ogólnopolska Konferencja ,,Pieniądze sa dla szkoły˝ .


Celem tegorocznej konferencji jest uświadomić dyrektorom i nauczycielom, że kondycja finansowa szkoły – bez względu na to, czy mówimy o małej czy dużej, miejskiej czy wiejskiej placówce – zależy w dużej mierze od przedsiębiorczości pracowników oraz stopnia ich zaangażowania w proces pozyskiwania dodatkowych środków. Istnieje ponad 100 różnych zewnętrznych źródeł, z których szkoła może pozyskać pieniądze na sfinansowanie prowadzonych w placówce działań. Aby z tych źródeł mądrze i efektywnie skorzystać, warto wiedzieć, od czego zacząć i jak – krok po kroku – realizować projekty, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby placówki.

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji "Pieniądze są dla szkoły". Co zrobić, aby szkolne konto było zawsze pełne?, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-21 października 2016 r.
2016-09-05

Monitoring lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Ministerstwo Środowiska informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zmianami) , na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach, wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach zadania pn.: ,,Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".
2016-06-10

Harmonogram odbioru odpadów Gminy Dominowo w 2016 roku.

 
2016-02-02

Informacja na temat utraconych dowodów osobistych

Informacja na temat utraconych dowodów osobistych
2016-01-08

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na teremie powiatu średzkiego.

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI