Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
2016-09-22

Informacja o wywozie odpadów niebezpiecznych, problemowych i wielkogabarytowych.

Urząd Gminy w  Dominowie uprzejmie informuje, iż dnia 11 października 2016 r. od godz. 7:00 rozpocznie się wywóz odpadów niebezpiecznych, problemowych i wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych.
2016-09-21

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Śremie informuje, że w dniu 4 października 2016 r. w godz. 10:00 -13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dominowie organizuje dyżur, podczas którego zespół ekspertów z ZUS będzie objaśniał zagadnienia z zakresu; zasiłków, świadczeń, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, Platformy Usług Elektronicznych.
2016-09-19

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym˝

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do opracowania: ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym" oraz podjęciu uchwały Nr 2604/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".
2016-09-16

Informacja o XXII Sesji Rady Gminy Dominowo.

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że:
29 września 2016 r. o godz. 15:30
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie
odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Dominowo
2016-09-16

Informacja w sprawie Procesu Certyfikacji Inicjatwy Klastrowych w Województwie Wielkopolskim.


Projekt informacji

Proces Certyfikacji Inicjatyw Klastrowych w Województwie Wielkopolskim

Zapraszamy funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału
w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl.

Nabór wniosków trwa do końca grudnia br. Zachęcamy Państwa do udziału.

Organizatorem działania jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Do dyspozycji pozostaje Biuro Organizatora znajdujące się w Departamencie Gospodarki: tel.: 61 626 62 40, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl

Regulamin Procesu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.iw.org.pl
2016-09-16

II Ogólnopolska Konferencja ,,Pieniądze sa dla szkoły˝ .


Celem tegorocznej konferencji jest uświadomić dyrektorom i nauczycielom, że kondycja finansowa szkoły – bez względu na to, czy mówimy o małej czy dużej, miejskiej czy wiejskiej placówce – zależy w dużej mierze od przedsiębiorczości pracowników oraz stopnia ich zaangażowania w proces pozyskiwania dodatkowych środków. Istnieje ponad 100 różnych zewnętrznych źródeł, z których szkoła może pozyskać pieniądze na sfinansowanie prowadzonych w placówce działań. Aby z tych źródeł mądrze i efektywnie skorzystać, warto wiedzieć, od czego zacząć i jak – krok po kroku – realizować projekty, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby placówki.

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji "Pieniądze są dla szkoły". Co zrobić, aby szkolne konto było zawsze pełne?, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-21 października 2016 r.
2016-09-15

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje o całkowitym zakazie grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub 1.
W ww. zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Materiał kategorii 1 oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej (temperatura 133°C, czas 20 minut pod ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej 3 barów). Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawaniu się tych patogenów do środowiska.
2016-09-05

Monitoring lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Ministerstwo Środowiska informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zmianami) , na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach, wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach zadania pn.: ,,Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".
2016-06-10

Harmonogram odbioru odpadów Gminy Dominowo w 2016 roku.

 
2016-05-17

Program stypendiów pomostowych.


Celem programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.

Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w ,,Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017" Segment I A (wraz z załącznikami) , który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl
2016-02-02

Informacja na temat utraconych dowodów osobistych

Informacja na temat utraconych dowodów osobistych
2016-01-08

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na teremie powiatu średzkiego.

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI