Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Informacje bieżące
 
2015-06-29
Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2015r.
Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów na II pórocze 2015 roku
2015-06-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo"
2015-06-17
Konkurs na stanowisko w instytucji kultury
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMINOWIE ul. Centralna 10, 63-012 Dominowo ogłasza konkurs na stanowisko w instytucji kultury


2015-06-02
Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych - kadencja 2016-2019
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133 ) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr 121, poz. 693
2015-04-29
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dominowo.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015. poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały Rady Gminy Dominowo Nr XIX/181/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz zapoznania się z  niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniach 12.05.2015 r. do 08.06.2015 r.
2015-04-16
Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 roku˝.
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że wnioski o udział w realizacji zadania: ,, Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 roku" można składać od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej" .
Twoja reklama w lokalnej prasie
2011-09-02
Twoja reklama w lokalnej prasie
Szanowni Państwo!

W drugiej połowie września zostanie wydana gazeta Gminy Dominowo;
Zapraszamy serdecznie do nawiązania współpracy w zakresie obsługi zamieszczanych przez Państwa reklam, ogłoszeń, nekrologów i kondolencji.
Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw jak i osób prywatnych.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI