Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
2016-05-18

Dni Kasztelani Gieckiej.

Zapraszamy na Dni Kasztelani Gieckiej.
2016-05-17

Program stypendiów pomostowych.


Celem programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.

Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w ,,Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017" Segment I A (wraz z załącznikami) , który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl
2016-05-16

Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 informacja 
2016-05-16

Bezpłatna Mammografia - Daj sobie szansę zbadaj się

 
2016-03-23

Informacje w sprawie świadczenia wychowawczego 500+.

Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
2016-03-14

Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2016 roku˝


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że wnioski o udział w realizacji zadania: "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2016 roku" można składać od dnia 14 marca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Dominowie oraz w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5., pok. 118 lub w Punkcie Obsługi Klienta.
2016-02-02

Informacja na temat utraconych dowodów osobistych

Informacja na temat utraconych dowodów osobistych
2016-01-22

Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Gminy Dominowo w/s wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty od stycznia 2016 w Gminie Dominowo obowiązują nowe stawki opłat w kwocie:
- 9,00 zł od osoby w przypadku odpadów zbieranych selektywnie;
-14,00 zł od osoby w przypadku braku segregacji odpadów .
Wpłaty należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca.
W przypadku braku druków do dokonania płatności przypominam o możliwości pobrana ich w Urzędzie Gminy Dominowo, pokój nr 6.
2016-01-08

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na teremie powiatu średzkiego.

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
2016-01-05

Harmonogram odbioru odpadów Gminy Dominowo w 2016 roku.

 
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI