Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Informacje bieżące
 
2015-07-29
Informacja o IX Sesji Rady Gminy Dominowo
Na podstawie art.11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że:
2015-07-28
,,Kocham Nie Krzywdzę - To Mój Wybór˝
Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie średzkim.
2015-07-28
,,Nie daj sie oszukać - Sprawdź paragon˝
Akcja "Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon" to kolejna odsłona kampanii paragonowej resortu finansów. Od 2002 roku realizowane są działania pod hasłem "Weź paragon". Ich celem jest uświadomienie konsumentom znaczenia paragonu.
2015-07-17
,,Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym˝
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach kampanii
,,Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" przekazuje apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
2015-07-16
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 poz. 938 ) informuję, że pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, objęci zostaną:
- uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczać do klasy III szkoły podstawowej , klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy IV technikum,
- uczniowie słabowidzący,
- uczniowie niesłyszący,
- uczniowie słabosłyszący,
- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
2015-06-29
Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2015r.
Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów na II pórocze 2015 roku
2015-04-16
Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 roku˝.
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że wnioski o udział w realizacji zadania: ,, Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 roku" można składać od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej" .
Twoja reklama w lokalnej prasie
2011-09-02
Twoja reklama w lokalnej prasie
Szanowni Państwo!

W drugiej połowie września zostanie wydana gazeta Gminy Dominowo;
Zapraszamy serdecznie do nawiązania współpracy w zakresie obsługi zamieszczanych przez Państwa reklam, ogłoszeń, nekrologów i kondolencji.
Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw jak i osób prywatnych.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI