Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
2017-02-22

Informacja o odwołaniu konsultacji.

Zarząd Powiatu Średzkiego uprzejmie informuje, że konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Dominowo ustalone na dzień 28 lutego 2017 r. w godz. 12:00 - 14:00 w Urzędzie Gminy Dominowo w związku z planowaną zmianą granicy administracyjnej powiatu średzkiego z powiatem wrzesińskim, zostały odwołane.


STAROSTA ŚREDZKI
Marcin Bednarz

2017-02-21

Dyżur ekspertów ZUS.

W dniu 09.03.2017 r. w godzinach 11:00 do 14:00
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie ul. Centralna 10
odbędzie się dyżur ekspertów ZUS specjalizujących się w emeryturach, rentach i zasiłkach chorobowych.
Jeśli mają Państwo pytania związane z przyznaniem prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego nasi eksperci będą służyli Państwu pomocą. Odpowiedzą na pytania dotyczące kompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia prawa i wysokości świadczeń oraz na pytania dotyczące możliwości przeliczenia emerytury.

2017-02-21

Punkt obsługi podatników w zakresie dokonywania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016.

Zgodnie z potwierdzeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej
w dniach 16 marca i 11 kwietnia w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie zostanie zorganizowany punkt obsługi podatników w zakresie dokonywania rozliczeń rocznych podarku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok.
2017-02-21

Ogłoszenie o sprzedaży drewna ogólnego przeznaczenia.

Ogłoszenie dotyczy drewna pozyskanego mienia stanowiacego własność Gminy Dominowo - gatunek:
- topola, znajdująca się przy drodze gminnej w miejscowości Borzejewo (32 szt.)
- sosna, ilość 3,60 m 3, miejsce składowania: las gminny przy ul. Sportowej
2017-02-20

Terminy zebrań wiejskich

 harmonogram zebrań wiejskich
2017-02-20

Publikacja o historii powiatu średzkiego.

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej podjęło prace nad przygotowaniem publikacji opisującej historię powiatu średzkiego, którego częścią jest Gmina Dominowo i od wieków tworzy jego historię. Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej zwraca się do mieszkańców z prośbą o udostępnienie znajdujących się w rodzinnych zbiorach archiwalnych zdjęć lub dokumentów.
2017-02-17

Informacja z otwarcia ofert na ,,Budowę sieci gazowej Rusibórz - Orzeszkowo - Dominowo˝.

Gmina Dominowo reprezentowana przez Wójta Gminy Dominowo działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami ) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców.
2017-02-16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Budowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową - miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna, Wierzbowa˝.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Budowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową - miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i  Wierzbowa: została wybrana oferta złożona przez :
Zakład Drogowo - Transportowy
Sławomir Begier
ul. Orzeszkowej 39
62-330 Nekla
2017-02-14

List Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin uwrażliwiający na nowopowstałe problemy oraz wyzwania związane ze zbiórką opakowań niebezpiecznych.

informacja  
2017-02-14

Zapytanie Nr 5 do przetargu ˝Budowa sieci gazowej Rusibórz-Orzeszkowo-Dominowo˝.

 zapytanie
2017-01-23

WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz (więcej informacji na plakacie).
2017-01-16

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gminy Dominowo w roku 2017.

harmonogram  
2017-01-05

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
2016-12-22

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w indentyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.poz. 1605)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami:
,,posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia , spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada (bydło, świnie, owce, kozy).
Informacja o realizacji zadania pn.: ,,Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat - kształtowanie zachowań  i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisjyną wśród mieszkańców Gminy Dominowo˝.
2016-12-22

Informacja o realizacji zadania pn.: ,,Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat - kształtowanie zachowań i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisjyną wśród mieszkańców Gminy Dominowo˝.


Zakończono realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą: "Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat- kształtowanie zachowań i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisyjną wśród mieszkańców Gminy Dominowo". Wniosek na powyższe przedsięwzięcie został złożony dnia 21.01.2016r., w dniu 16.03.2016r. wpłynęła jego korekta a informacje o pozytywnym rozstrzygnięciu wraz z kwotą przyznanego dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł Gmina Dominowo otrzymała dnia 24 listopada 2016 r. Projekt został w pełni zrealizowany, wraz ze złożonym wnioskiem. Tak jak zakładano do projektu zostały włączone szkoły funkcjonujące w Gminie Dominowo, mieszkańcy Gminy oraz mieszkańcy gmin sąsiadujących. Dzięki wspólnym działaniom przygotowano szereg konkursów, spotkań, lekcji badawczych o podłożu ekologicznym, których początek określono 05.09.2016r. a koniec 09.12.2016r.
2016-12-19

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego w okresie od 6 stycznia 2017 r. 5 stycznia 2018 r.
Informacja o realizacji zadania pn: ˝Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie˝.
2016-12-09

Informacja o realizacji zadania pn: ˝Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie˝.

Zakończono realizację zadania objętego dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą : "Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie". Wniosek na powyższe zadanie został złożony dnia 4 listopada 2015 r., a informacje o pozytywnym rozstrzygnięciu wraz z kwotą przyznanego dofinansowania w wysokości 70 000,00 zł Gmina otrzymała dnia 22 lutego 2016 r.
2016-12-06

Zakończono przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach otrzymanych dotacji z  Samorządu Województwa Wielkopolskiego o wartości 181 000 zł wykonano przebudowę 2 dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Rusiborek oraz Nowojewo-Karolewo, o łącznej długości 1,412 km.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI