Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż autobusu Jelcz LO90M.
2017-03-24

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż autobusu Jelcz LO90M.

Wójt Gminy Dominowo ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż autobusu JELCZ LO90M.
I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:Gmina Dominowo
ul. Centralna 7
63-012 Dominowo
NIP 786-162-31-95
REGON 631258224
II. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Autobus JELCZ LO90M można oglądać w miejscu postoju w Dominowie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Urzędu Gminy pod numerem telefonu 722 011 132.

Informacja o XXIX Sesji Rady Gminy Dominowo.
2017-03-20

Informacja o XXIX Sesji Rady Gminy Dominowo.

Informacja o XXIX Sesji Rady Gminy Dominowo.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że: 30 marca 2017 roku o godz. 14:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie
odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Dominowo

2017-03-20

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczący stosowania środków ochrony roślin.

Szanowni Rolnicy,
przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.
2017-03-15

Bezpłatne szkolenie pt.: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu wspólnie z Biurem Posła do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej przy współpracy z Burmistrzem Środy Wielkopolskiej Panem Wojciechem Ziętkowskim oraz Starszym Cechu Panem Tadeuszem Pateckim ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. : FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na lata 2014-2020
Termin: 4 kwietnia 2017 roku r. w godz. 10.00 – 14.00
Miejsce: sala Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej, ul. Cechowa 4
Ogłoszenie o przetargu na ˝Termomodernizację budynku na ul. Centralnej 7˝
2017-03-14

Ogłoszenie o przetargu na ˝Termomodernizację budynku na ul. Centralnej 7˝

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku, polega na: demontażu okien piwniczych, zamurowaniu otworów z montażem kratek nawiewno-wywiewnych typu "Z", likwidacja zbędnej instalacji i urządzeń do niej zamontowanej wraz z wykonanie docieplenia w systemie bezspoinowym ścian zewnętrznych, ścian piwnic na bazie styropianu EPS-70, stropodachu niewentylowanego w systemie bezspoinowym na bazie płyt poliuretanowych PIR w okładzinie z włókna szklanego, pokrytego warstwą bitumu, pokrytego papą zgrzewalna wierzchniego krycia. Na dachu stromy wykonanie docieplenia w systemie bezspoinowym na bazie płyt poliuretanowych PIR gr. 10 cm poprzedzonego wykonaniem pełnego deskowania z płyt wodoodpornych oraz położenia papy zgrzewalnej wierzchniego krycia. Wykonani w/w prac poprzedzone będzie wykonaniem pionowej warstwy hydroizolacyjnej. Usunięci opierzenia i parapety zewnętrzne na nowe z blach tytan-cynk wrz z usunięciem rur spustowych i wykonane jako nowe z blach tytan-cynk. Planuje się również wymian okien strychu na nowe z PCV oraz wymianę drzwi do "budynku starego" na nowe aluminiowe jednoskrzydłowe. Przewiduje się również wymianę monolitycznego daszku nad wejściem na konstrukcje podwieszaną szklaną na ciągnach stalowych. Przewidziano również wykonanie opaski wokół budynku.

Ogłoszenie o przetargu na ,,Termodernizację budynku na ul. Centralnej 7 - budowa kotłowni gazowej, modernizacja instalacji c.o. oraz wykonanie wentylacji˝.
2017-03-13

Ogłoszenie o przetargu na ,,Termodernizację budynku na ul. Centralnej 7 - budowa kotłowni gazowej, modernizacja instalacji c.o. oraz wykonanie wentylacji˝.

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy Dominowo na co składa się: pomniejszenie obecnej powierzchni kotłowni znajdującej się w piwnicy, montaż wiszącego kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 50 kW, który zastąpi obecny kocioł na opał stały, wyposażony w automatykę pogodową z czujnikiem zewnętrznym oraz programatorem czasowym dziennym i tygodniowym. Dodatkowo automatyka kotła zostanie rozszerzona o regulator 2 obiegów co. z mieszaczem. W pomieszczeniu kotłowni umieszczony będzie rozdzielacz z 2 obiegami instalacji c.o. ( na część biurową i mieszkalną budynku) zasilanie zasobnika c. w. u. ( część biurowa, i obieg na ciepło technologiczne – nagrzewnice wodna w centrali nawiewo-wywiewnej dla części biurowej). Na przewodach zasilających poszczególne obiegi c.o. przewidziano zawory mieszający. Do zabezpieczenia instalacji zaprojektowano naczynie wzbiorcze o poj. 100 dm3. Przewidziano również stacje uzdatniania wody do napełniania i uzupełniania wody w obiegu. Do odprowadzania spalin przewidziano przewody kominowe typu TURBO w systemie współosiowym powietrzno-spalinowym, a do wentylacji kotłowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjno nawiewno-wywiewną.
2017-03-06

Zmiana lokalizacji ARiMR w Środzie Wlkp.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 marca 2017 roku zmienia się lokalizacja siedziby
Biura Powiatowego ARiMR w Środzie Wlkp.
Nowa siedziba będzie się mieściła na ulicy Kilińskiego 1 (po byłym PKO).


2017-01-23

WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz (więcej informacji na plakacie).
2017-01-16

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gminy Dominowo w roku 2017.

harmonogram  
2016-12-22

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w indentyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.poz. 1605)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami:
,,posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia , spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada (bydło, świnie, owce, kozy).
Informacja o realizacji zadania pn.: ,,Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat - kształtowanie zachowań  i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisjyną wśród mieszkańców Gminy Dominowo˝.
2016-12-22

Informacja o realizacji zadania pn.: ,,Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat - kształtowanie zachowań i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisjyną wśród mieszkańców Gminy Dominowo˝.


Zakończono realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą: "Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat- kształtowanie zachowań i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisyjną wśród mieszkańców Gminy Dominowo". Wniosek na powyższe przedsięwzięcie został złożony dnia 21.01.2016r., w dniu 16.03.2016r. wpłynęła jego korekta a informacje o pozytywnym rozstrzygnięciu wraz z kwotą przyznanego dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł Gmina Dominowo otrzymała dnia 24 listopada 2016 r. Projekt został w pełni zrealizowany, wraz ze złożonym wnioskiem. Tak jak zakładano do projektu zostały włączone szkoły funkcjonujące w Gminie Dominowo, mieszkańcy Gminy oraz mieszkańcy gmin sąsiadujących. Dzięki wspólnym działaniom przygotowano szereg konkursów, spotkań, lekcji badawczych o podłożu ekologicznym, których początek określono 05.09.2016r. a koniec 09.12.2016r.
2016-12-19

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego w okresie od 6 stycznia 2017 r. 5 stycznia 2018 r.
Informacja o realizacji zadania pn: ˝Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie˝.
2016-12-09

Informacja o realizacji zadania pn: ˝Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie˝.

Zakończono realizację zadania objętego dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą : "Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie". Wniosek na powyższe zadanie został złożony dnia 4 listopada 2015 r., a informacje o pozytywnym rozstrzygnięciu wraz z kwotą przyznanego dofinansowania w wysokości 70 000,00 zł Gmina otrzymała dnia 22 lutego 2016 r.
2016-12-06

Zakończono przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach otrzymanych dotacji z  Samorządu Województwa Wielkopolskiego o wartości 181 000 zł wykonano przebudowę 2 dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Rusiborek oraz Nowojewo-Karolewo, o łącznej długości 1,412 km.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI