Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
Informacja o XXX  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dominowo.
2017-04-22

Informacja o XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dominowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że: 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie
odbędzie się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dominowo.

2017-04-21

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Dominowo w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Wójt Gminy Dominowo przeznacza do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności gospodarczej nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Chłapowo, stanowiącą część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 74/7 o powierzchni 336 metrów kwadratowych.
2017-04-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Termomodernizację budynku na ul. Centralnej 7 - budowa kotłowni gazowej, modernizacja instalacji c.o. oraz wykonanie wentylacji˝.

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 9tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Termomodernizację budynku na ul. Centralnej 7 - budowa kotłowni gazowej, modernizacja instalacji c.o. oraz wykonanie wentylacji":
została wybrana oferta złożona przez:
TopInstal
Mariusz Wiśniewski
ul. Drewsa 9, 64-800 Chodzież.
Informacja z otwarcia ofert ,,Termomodernizacja budynku na ul. Centralnej 7˝
2017-04-18

Informacja z otwarcia ofert ,,Termomodernizacja budynku na ul. Centralnej 7˝

Gmina Dominowo reprezentowana przez Wójta Gminy Dominowo działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. 2164 ze zmianami) informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Listy dla Ziemi.
2017-04-11

Listy dla Ziemi.

11 kwietnia rozpocznie się ogólnopolska akcja - Listy dla Ziemi. Działanie stanowi element 9 edycji programu Po stronie Natury, którego celem jest uwrażliwianie Polaków na kwestię dbania o środowisko naturalne dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. W czasie akcji, w całej Polsce dzieci i młodzież w napisanych przez siebie listach będą zachęcać dorosłych do proekologicznych zachowań i działań na rzecz natury. Autorem i organizatorem akcji Listy dla Ziemi jest Fundacja ekologiczna ARKA, będąca partnerem programu Po stronie Natury, prowadzonego przez firmę Żywiec Zdrój wraz z Lasami Państwowymi i PTTK.
2017-04-11

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż autobusu JELCZ LO90M .

Wójt Gminy Dominowo ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż autobusu JELCZ LO90M.
I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:Gmina Dominowo
ul. Centralna 7
63-012 Dominowo
NIP 786-162-31-95
REGON 631258224
II. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Autobus JELCZ LO90M można oglądać w miejscu postoju w Dominowie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielem Urzędu Gminy pod numerem telefonu 722 011 132.

2017-03-31

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego.


Szanowni Państwo!

Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych oraz czas im poświęcony zapewnia wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w kwietniu i maju br. na terenie gminy Dominowo, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).
Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku˝.
2017-03-30

Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku˝.

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że wnioski o udział w realizacji zadania: ,, Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku" można składać od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
2017-01-23

WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz (więcej informacji na plakacie).
2017-01-16

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gminy Dominowo w roku 2017.

harmonogram  
2016-12-22

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w indentyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.poz. 1605)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami:
,,posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia , spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada (bydło, świnie, owce, kozy).
Informacja o realizacji zadania pn.: ,,Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat - kształtowanie zachowań  i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisjyną wśród mieszkańców Gminy Dominowo˝.
2016-12-22

Informacja o realizacji zadania pn.: ,,Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat - kształtowanie zachowań i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisjyną wśród mieszkańców Gminy Dominowo˝.


Zakończono realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą: "Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat- kształtowanie zachowań i postaw zgodnych etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisyjną wśród mieszkańców Gminy Dominowo". Wniosek na powyższe przedsięwzięcie został złożony dnia 21.01.2016r., w dniu 16.03.2016r. wpłynęła jego korekta a informacje o pozytywnym rozstrzygnięciu wraz z kwotą przyznanego dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł Gmina Dominowo otrzymała dnia 24 listopada 2016 r. Projekt został w pełni zrealizowany, wraz ze złożonym wnioskiem. Tak jak zakładano do projektu zostały włączone szkoły funkcjonujące w Gminie Dominowo, mieszkańcy Gminy oraz mieszkańcy gmin sąsiadujących. Dzięki wspólnym działaniom przygotowano szereg konkursów, spotkań, lekcji badawczych o podłożu ekologicznym, których początek określono 05.09.2016r. a koniec 09.12.2016r.
2016-12-19

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego w okresie od 6 stycznia 2017 r. 5 stycznia 2018 r.
Informacja o realizacji zadania pn: ˝Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie˝.
2016-12-09

Informacja o realizacji zadania pn: ˝Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie˝.

Zakończono realizację zadania objętego dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą : "Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie". Wniosek na powyższe zadanie został złożony dnia 4 listopada 2015 r., a informacje o pozytywnym rozstrzygnięciu wraz z kwotą przyznanego dofinansowania w wysokości 70 000,00 zł Gmina otrzymała dnia 22 lutego 2016 r.
2016-12-06

Zakończono przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach otrzymanych dotacji z  Samorządu Województwa Wielkopolskiego o wartości 181 000 zł wykonano przebudowę 2 dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Rusiborek oraz Nowojewo-Karolewo, o łącznej długości 1,412 km.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI