Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Pliki do pobrania

 

REFERAT FINANSOWY, PODATKI
Wniosek o nie zaleganiu - pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa - pobierz
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - pobierz

Druki  podatkowe obowiązujące  od dnia 01.01.2016 r. 

Podatek od nieruchomości

DN-1      Deklaracja na podatek od nieruchomości - pobierz

IN-1        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - pobierz

ZN-1/A  Dane o nieruchomościach - pobierz 

ZN-1/B  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - pobierz

ZN-1/C  Dane o podatnikach podatku od nieruchomości - pobierz

Podatek  rolny 

DR-1    Deklaracja na podatek rolny- pobierz

IR-1      Informacja w sprawie podatku rolnego - pobierz

ZR-1/A  Dane o nieruchomościach rolnych - pobierz

ZR-1/B  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - pobierz

ZR-1/C  Dane o podatnikach podatku rolnego - pobierz

 Podatek Leśny

DL-1     Deklaracja na podatek leśny - pobierz 

IL-1       Informacja w sprawie podatku leśnego - pobierz

ZL-1/A  Dane o nieruchomościavch leśnych - pobierz

ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - pobierz

ZL-1/C  Dane o podatnikach podatku leśnego - pobierz

 

Druki ważne do dnia 31.12.2015 r. 
ZR-1/C Dane o podatnikach podatku rolnego -pobierz              
ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych- pobierz
ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych - pobierz
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - pobierz
DR-1 Deklaracja na podatek rolny - pobierz
DL-1 Deklaracja na podatek leśny - pobierz 
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - pobierz
IR-1Informacja w sprawie podatku rolnego - pobierz
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego - pobierz
ZN-1/A Dane o nieruchomościach - pobierz
ZN-1/C Dane o podatnikach podatku od nieruchomości - pobierz
ZL-1/C Dane o podatnikach podatku leśnego - pobierz
ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - pobierz
ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - pobierz
ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - pobierz

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

CEIDG - wniosek o wpis do centralnej ewidencji o  działalności gospodarczej - pobierz
CEIDG - instrukcja wypełniania wniosku - pobierz


BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA
Wniosek o przeznaczeniu w studium - pobierz
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - pobierz

wniosek o wydanie zezwolenia na  zajęcie pasa drogowego - pobierz 


OCHRONA ŚRODOWISKA
Wniosek  do Komisji ds. szacowania szkód w Dominowie o stratach spowodowanych wymarznięciem w okresie zima 2012 r. - pobierz

Wniosek o usunięcie drzew - pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - pobierz

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dominowo - pobierz

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
Wniosek o wydanie dowodu osobistego, utrata dowodu osobistego  - pobierz
Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego - pobierz
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stalego - pobierz
Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz
Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP - pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego - pobierz

OŚWIATA -  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika - pobierz

Formularz informacji - pobierz

oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis   - pobierz

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy - pobierz

ZABYTKI

- wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Dominowo na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na ternie gminy Dominowo - pobierz

- sprawozdanie z dotacji celowej udzielonej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - pobierz

GOSPODARKA ODPADAMI
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - pobierz

 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI