Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dominowie

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Aleksander Kubiaczyk

tel. 061/285-92-23

 

Pierwsza wzmianka o szkole w Dominowie pochodzi z 1834 roku. Zanotowana została w tzw. recesie, przypadkowo znalezionym i wielokrotnie ręcznie przepisywanym, min. przez późniejszego nauczyciela Czesława Cychnerskiego i ks. Prob. Stanisława Kubiaka z Marianowa.

Pierwsza zachowana kronika katolickiej szkoły w Dominowie pochodzi z roku 1876 i jest pisana w języku niemieckim aż do momentu odzyskania niepodległości przez Polskę.

Od 15 czerwca 1919 r. prowadzona jest kronika w języku polskim. Działały wtedy w Dominowie dwie szkoły: ewangelicka i katolicka szkoła polska. W 1927 roku utworzono publiczną szkołę powszechną katolicką.

1 września 1938 roku nastąpiła likwidacja (po 10 latach istnienia) szkoły niemieckiej. Włączono wtedy Bagrowo i Gablin do obwodu dominowskiego, wyłączając jednocześnie z obwodu wieś Dębicz..

1 września 1939 roku, wraz z rozpoczęciem II wojny światowej, przestała istnieć szkoła w Dominowie. Naukę wznowiono dopiero 17 lutego 1945 roku. Od 1965 roku na terenie gminy Dominowo funkcjonowały cztery szkoły ośmioklasowe: w Dominowie, Gieczu, Rusiborzu i Murzynowie Kościelnym oraz szkoła z klasami I-IV w Borzejewie.

Najistotniejsza reforma oświaty nastąpiła w roku 1976 kiedy to zorganizowana została dla gminy Dominowo Zbiorcza Szkoła Gminna. Dotychczasową Szkołę Podstawową im. mjra Henryka Sucharskiego w Gieczu połączono ze Szkołą Podstawową w Dominowie w jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą Zbiorcza Szkoła Gminna im. mjra Henryka Sucharskiego w Dominowie – Gieczu. W jej skład z terenu gminy weszła jeszcze placówka oświatowo-wychowawcza w Murzynowie Kościelnym z klasami I-IV. 9 maja 1981 roku wręczono szkole sztandar. W 1983 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Poznaniu wydał orzeczenie o organizacji na terenie gminy dwóch samodzielnych ośmioklasowych szkół podstawowych w Dominowie – Gieczu i Murzynowie Kościelnym.

Od 1 września 1992 r. Szkoła Podstawowa w Dominowie – Gieczu została podzielona na dwie odrębne ośmioklasowe szkoły podstawowe w Dominowie oraz Gieczu. W 2000 roku obniżono stopień organizacyjny z ośmiu do sześciu klas. Od 2001 roku obwód szkoły w Dominowie powiększył się i obejmuje obecnie 15 wsi: Bagrowo, Biskupice, Borzejewo, Chłapowo, Dominowo, Dzierżnicę, Gablin, Giecz, Karolewo, Marianowo, Michałowo, Nowojewo, Orzeszkowo, Poświątno i Szrapki.

Szkoła w Dominowie mieści się w starym dziewiętnastowiecznym dworku wiejskim. Poważnej przebudowie uległ on w 1972 roku, kiedy to zatracił zupełnie pierwotny wygląd.

8 października 1998 roku oddano do użytku salę sportową z zapleczem i pomieszczeniami do nauki, co wyraźnie podniosło standard szkoły. Powstała ona z inicjatywy Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły. Wiele prac wykonano w czynie społecznym. Całą konstrukcję stalową sali ofiarował Andrzej Zaton z Dominowa. Dzięki remontom przeprowadzonym w ostatnim dziesięcioleciu poprawiono komfort pracy dydaktycznej i estetykę budynku. Była to zasługa prężnie działającej Rady Rodziców.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dominowie liczy około 170 dzieci, które uczą się w oddziale przedszkolnym, zerowym i klasach I-VI. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. Szkoła posiada bibliotekę z czytelnią, salę komputerową, dużą salę sportową, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

Budynek wyposażony jest w automatyczną kotłownie olejową. Przy szkole funkcjonuje boisko do gier zespołowych, plac zabaw dla dzieci, który powstał z inicjatywy Rady Rodziców oraz w niewielkiej odległości stadion sportowy. Pomieszczenia szkolne, szczególnie sala sportowa, są wykorzystywane również do organizacji imprez dochodowych.

Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania i wszyscy legitymują się wykształceniem wyższym zawodowym lub magisterskim. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach nadobowiązkowych. Od kilku lat każdy absolwent wraz ze świadectwem ukończenia szkoły otrzymuję kartę pływacką. Tradycją szkoły jest coroczna organizacja wycieczek klasowych, festynów rekreacyjnych z udziałem dzieci i rodziców oraz integracyjnych ferii zimowych z udziałem dzieci niepełnosprawnych.

Uczniowie z Dominowa osiągają bardzo wysokie wyniki nauczania. Coroczne końcowe sprawdziany w klasach szóstych plasują szkołę w czołówce województwa wielkopolskiego.

Wybór imienia patrona szkoły, dokonany w 2004 roku, to wola całej społeczności szkolnej: rodziców, nauczycieli i uczniów. Dzięki tej decyzji, program wychowawczy szkoły wzbogacony o treści związane z osobą Jana Pawła II.

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMINOWIE

 • Stanisława Kodur 1945-1947

 • Czesław Cychnerski 1947-1953

 • Wincenty Markiewicz 1953-56, 1957-1958, 1959-1967

 • Stanisław Kucharski 1956-57, 1958-1959

 • Danuta Janasik 1967-1984, 1987-1992

 • Ryszard Kordacki 1984-1987

 • Aleksander Kubiaczyk 1992 do chwili obecnej

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU RODZICIELSKIEGO I RADY RODZICÓW

 • Franciszek Majchrzycki 1948-1949

 • Piotr Wichłacz 1949

 • Stefan Rybczyński 1949-1951

 • Franciszek Grzesiak 1951-1967

 • Marian Hedzielski 1967-1969

 • Barbara Pruchniewicz 1969-1973

 • Janina Brzezińska 1973-1975

 • Jan Stroiwąs 1975-1986

 • Henryka Walczak 1986-1990

 • Teodor Waligóra 1990-1994

 • Józef Korczyk 1994 -

 • Piotr Waligóra

Więcej informacji dotyczących Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dominowie dostępnych jest na podanej niżej stronie internetowej.

www.spdominowo.szkolnastrona.pl

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI